ציטוט ראשון

יצירתיות היא להרשות לעצמך לבצע טעויות. אומנות היא לדעת אלו מהן לשמור.

— John Doe —
Back to Top